Organizace YSU si nechala zpracovat profesionální průzkum, který poukazuje na klíčová témata běžného života mladých lidí. Jaké má preference dvacetiletý český volič? Průzkum je určen jak pro politické strany, tak pro všechny organizace a firmy spolupracující s mladými lidmi.

Posláním Youth, Speak Up! je reprezentovat zájmy mladých lidí. Chceme, aby mladí nebyli nadále frustrováni ze společenského dění a politky.

„Chceme, aby mladí Češi chodili k volbám a plnili tak své demokratické povinnosti. Využili možnost své volby. Přejeme si, aby politické programy a politika obecně reflektovala také potřeby a problémy mladé generace,“ komentuje zakladatelka projektu YSU! Jana Soukupová.

Ve YSU jsme se proto zaměřili právě na mladé voliče ve věku 18 až 29 let a nechali jsme si udělat průzkum jejich životních priorit.

Jak?

Společně s našimi mladými lídry jsme nadefinovali 25 okruhů, které jsme nechali otestovat agenturou Behavio. Teď už víme, jaké jsou priority mladých lidí, co jim ve společnosti chybí nebo jaká řešení postrádají. Věříme, že výstupy čtenářům pomohou nahlédnout do duší mladých a pochopit je.

Milníky průzkumu

  • Pro mladé lidi ve věku 18 až 29 let je naprosto stěžejním tématem bydlení. Vidí ho jako důležité a zároveň problematické.

  • Další důležitá témata, ve kterých navíc lidé pociťují deficit, se týkají odpovídajících trestů za znásilnění, ochrany přírody, kvality systému vzdělávání a flexibilních úvazků pro rodiče s dětmi.

  • Témata týkající se nízkoemisní dopravy či vyřizování záležitostí s úřady online, nejsou pro mladé lidi prioritou, ale vnímají, že nejsou dostatečně řešená.

Výsledky průzkumu JSOU VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ A ZDARMA KE STAŽENÍ ZDE. Náš průzkum je určen jak pro politické strany, tak pro všechny organizace a firmy spolupracující s mladými lidmi. Průzkum vznikl díky pomoci Nadace BLÍŽKSOBĚ. Děkujeme!

Motivace k vytvoření průzkumu v číslech

  • Víme, že většina mladých lidí ve věku 18–26 let nešlo k volbám, konkrétně 46 % v roce 2017 volilo = 700 000 mladých lidí. (ZDROJ: Behavio, 2017)

  • Pouze 25 % mladých lidí je spokojeno se současnou politickou situací v naší zemi. (ZDROJ: STEM, Youth Attitudes on Politics and Democracy in Central Europe 2020)

  • Na začátku léta 2020 by k volbám nešla VÍCE NEŽ 1/3 mladých v ČR. (ZDROJ: ČRDM, 2020)

  • 65 % mladých v Česku má pocit, že nedokáží ovlivnit politická rozhodnutí, politice nerozumí a jejich názory nikdo nevyslechne. (ZDROJ: ČRDM, 2020)

Všechna tato data a výstupy vnímáme jako alarmující a postupně chceme nejen, aby témata důležitá pro mladou generaci byla součástí programů politických stran a následné politické práce, ale aby také více mladých lidí porozumělo politice a aby se pasivně či aktivně více zapojili.

Tým YSU!

V Praze dne 21. 1. 2021

Stáhnout celý průzkum YSU! zde.