Ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček na schůzce se zástupci mládežnických organizací oznámil, že čtyři ministři ČSSD na zasedání vlády nepodpoří návrh ukončit těžbu uhlí do roku 2038 a vysloví se pro útlum uhlí do roku 2033. O ten spolu s nezávislými expertními organizacemi usiluje též doposud největší uskupení politických, aktivistických a vzdělávacích mládežnických organizací vznikající “Klimatické rady mládeže”. Účastníci setkání se shodli, že odklad do roku 2038 navrhovaný Uhelnou komisí je pro stát ekonomicky nevýhodný, nepřináší pozitiva uhelným regionům a je zcela v rozporu s naplňováním Pařížské dohody o ochraně klimatu.

V průběhu online schůzky konané 13. ledna ministr zdůraznil, že útlum uhelných elektráren, které nevyrábí teplo, je klíčový jak pro zpomalení změny klimatu a dodržení našich mezinárodních závazků, tak pro naši schopnost připravit se na všechny sociální a ekonomické důsledky této změny. Ministr se shoduje s experty na tom, že je velmi pravděpodobné, že ke konci uhlí v České republice dojde již před rokem 2033, nebo dokonce před rokem 2030, a to z ekonomických důvodů. Ty jsou spojeny například s levnější energií z obnovitelných zdrojů, emisními povolenkami a končící životností většiny našich uhelných elektráren, do jejichž modernizace už se nevyplatí investovat. Nepřipravenost na scénář brzkého odchodu od uhlí by podle něj měla negativní dopad na uhelné regiony, které budou potřebovat systematickou a dlouhodobou státní podporu. Společenským dopadům energetické tranzice je podle něho potřeba předcházet prioritně.

Klimatická rada mládeže

Ministra s žádostí o schůzkou oslovilo uskupení mládežnických organizací, jehož cílem je zpřístupnit českou klimatickou politiku mladým lidem. Na schůzce byli přítomni zástupci Fridays for Future, Univerzit za klima, České rady dětí a mládeže a Youth, Speak Up! v rámci vznikající Klimatické rady mládeže. Toto uskupení společně s Českou středoškolskou unii, Studentskou komorou Rady vysokých škol a Asociací pro mezinárodní otázky zastupuje desítky tisíc mladých lidí napříč republikou a politickým spektrem. V červnu 2020 mládežnické organizace iniciovaly podpis dodatku Pařížské dohody o zapojení mladých lidí do národní klimatické politiky, tzv. Klimatického příslibu mládeži OSN ministrem životního prostředí Richardem Brabcem za Českou republiku.

Klimatická rada mládeže adresovala v souvislosti s jednáním Uhelné komise ministru Brabcovi dopis, ve kterém vyzývají ke konci uhlí již v roce 2033. Ministr tento rok následně podpořil. K dopisu se připojila široká škála politických, vzdělávacích a aktivistických organizací: Mladé ANO, Mladí sociální demokraté, Mladí lidovci, Mladí Piráti, mSTAN a TOP tým (tj. mládežnické organizace zapojené v Youth, Speak Up!), Česká rada dětí a mládeže, Fridays for Future, Univerzity za klima, Studentská komora Rady vysokých škol, Česká středoškolská unie, Mladí zelení, Mladí občané, Mladí delegáti ČR do OSN 2017-2021, Klub mladých politologů (VŠE) a Global Shapers Prague.