V Praze dne 3. 12. 2020

Vážený pane ministře,

obracíme se na Vás ve věci nadcházejícího setkání Uhelné komise v pátek 4. prosince 2020.

Jako zástupci mládežnických organizací a hnutí jsme se s Vámi poprvé sešli kvůli podepsání Klimatického příslibu mládeži OSN (Kwon-Gesh Pledge). Stvrzením dodatku Pařížské dohody o zpřístupnění klimatické politiky mladým lidem jsme společně vykročili správným směrem k řešení negativních dopadů změny klimatu s mladou generací. V podobném duchu Vás proto oslovujeme v otázce rozhodování Uhelné komise o načasování postupného ukončení provozu českých uhelných elektráren.

Jako mladá generace máme přirozený zájem usilovat o naplnění Pařížské dohody. Doufáme proto, že při jednáních Uhelné komise budete obhajovat nejambicióznější pozici a dostojíte tak svým slovům, že:

„Změna klimatu je zásadním tématem, které překlenuje generace, a proto je zásadně důležité, aby zástupci mladých lidí měli možnost se vyjádřit ke klimatickým otázkám a aby byli slyšet,“ Ministerstvo životního prostředí, dne 8. 7. 2020.

V Klimatickém příslibu mládeži dále zaznívá, že „signatáři by při přijímání opatření k řešení klimatické změny měli respektovat, prosazovat a zvažovat své příslušné závazky vůči mladým lidem, stejně jako v oblasti mezigenerační spravedlnosti“. Mezi tato opatření útlum uhelných elektráren v ČR bezpochyby patří. Tyto elektrárny vyprodukují v rámci naší energetiky ročně 88 % emisí CO2, ačkoliv se podílí na celkové výrobě energie pouze z 47 %.

Musíme proto připomenout, že jiný scénář než rok 2033 nám nedává žádnou naději na plnění Pařížské dohody, ani společných evropských cílů na snižování emisí skleníkových plynů do roku 2030 o 55 % oproti úrovni z roku 1990. Zdůrazňujeme také, že tento cíl 15. října 2020 přislíbil dodržet premiér Andrej Babiš. Je pravděpodobné, že se čerpání energie z uhlí stane kvůli zdražování emisních povolenek nevýhodné ještě dříve a elektrárny tak ukončí svou činnost samy.

Těšíme se, až poleví pandemie natolik, že budeme moct pokračovat v dlouhodobém dialogu o klimatické politice na Ministerstvu životního prostředí a případně dalších ministerstvech. Nyní nám ovšem nezbývá, než upozornit na závažnost tohoto rozhodnutí. Spolu s vybráním nejbrzšího scénáře podporujeme zajištění spravedlivé transformace vzhledem k horníkům a dalším profesím, jež odklon od spalování uhlí zasáhne.

Závazky, které neseme vůči budoucí generaci nad rámec klimatického příslibu bychom měli naplnit.

S pozdravem

 

Youth, Speak Up! – zapojené mládežnické organizace Mladí lidovci, Mladé ANO, Mladí Piráti, mSTAN a TOP tým

Česká rada dětí a mládeže

Fridays for Future

Univerzity za klima

Studentská komora Rady vysokých škol

Česká středoškolská unie

Mladí zelení

Mladí občané

Mladí delegáti ČR do OSN 2016-2021

Klub mladých politologů, VŠE

Global Shapers Prague – Global Shapers Community je mládežnická iniciativa Světového ekonomického fóra

One Young World Ambassador, European Commission Young Leader for Migration, Advisor to UNSC resolution 2250 on Youth, Peace & Security, Odessa Primus

 

Za 5 minut 12.