Vážení hejtmani, vážené hejtmanky, vážený pane primátore,

v pátek 5. 3. 2021 vydala Vláda ČR usnesení č.249 s platností od 8. 3. 2021. Toto usnesení umožňuje hejtmanům a primátorovi vyhlásit pracovní povinnost studentům středních a vysokých škol, kteří studují zdravotnické obory.

Ač jsme si vědomi, že jsme ve výjimečné situaci, která vyžaduje poměrně těžká rozhodnutí, máme pochybnosti o tom, že je nastavení tohoto opatření v tomto momentě zcela vhodné. Jedním z důvodů je to, že v případě studentů psychologie, kterých se tato opatření rovněž týkají, může pracovní povinnost těchto studentů velmi omezit kapacitu českých neziskových organizací pracujících v oblasti sociálních služeb a duševního zdraví.

Tito studenti jsou často páteří týmů a tvoří mezi 10% až 75% jejich členů týmů, které, nyní distančně, poskytují služby primární prevence základním a středním školám po celé republice a podporují tak duševní zdraví dětí a učitelů v době, kdy je psychické zdraví dětí a mladých lidí výrazně ohroženo. Celkem se jedná o přibližně 100 studentů. O tyto služby je nyní zvýšená poptávka, stejně tak jako o služby Linky bezpečí a jiných podpůrných a intervenčních služeb v oblasti duševního zdraví. I tyto služby jsou do jisté míry závislé na studentech psychologie.

Tito studenti mohou navíc v nemocnicích vykonávat pouze pomocné práce jako běžní studenti humanitních oborů, nikoli jako zdravotníci. Nemají za sebou jakékoli kurzy, které by je opravňovaly vykonávat jinou činnost než jakéhokoliv jiného studenta. Naopak v neziskových organizacích, pro které pracují, a kde byli odborně vyškoleni, mohou v této době znamenat pro spoustu občanů zajištění služeb, které není nekvalifikovanými silami možné zajistit.

Proto vás žádáme, abyste omezili pracovní povinnost pouze na studenty těch oborů, které mohou v nemocnici pomoc nad rámec pomocných prací, případně, pokud bude situace neúprosná, alespoň udělili výjimku studentům, kteří pro neziskové organizace vykonávají práci v oblasti duševního zdraví a jsou to schopni doložit (pracovní smlouvou, dohodou o dobrovolné spolupráci apod.).

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit.

S pozdravem

Marie Salomonová, MSci za Nevypusť Duši, z. s.

Ing. Michal Farník za Studentskou komoru Rady vysokých škol

Za Youth, Speak Up! 

Mladí lidovci,

Mladé ANO,

Mladí občanští demokraté,

Mladé Pirátstvo,

mSTAN,

TOP tým