Ministerstvo školství připravuje klíčový dokument, který určí podobu českého vzdělávání na několik příštích let: „Hlavní směry vzdělávací politiky ČR 2030+“. Pracovní skupina YSU! se zaměřením na podporu mladých vědců vypracovala společné stanovisko sedmi mládežnických organizací parlamentních politických stran a mladých akademiků. Apelujeme na ministerstvo zejména s tím, aby se ve strategii myslelo i na podporu mladé české vědy.

Zaměřili jsme se na čtyři následující body:

  • Krajská síť podpory nadání a přístup k informacím.
  • Koncentrace odborných kapacit v územích.
  • Zvýšení odborných kapacit, důvěry a vzájemné spolupráce.
  • Pozice víceletých gymnázií ve vzdělávacím systému po roce 2030.

Plné znění našich připomínek naleznete zde.

V Praze dne 31. 12. 2019.