Projekt Youth, Speak Up! oslovil dvacítku mladých a úspěšných Čechů, aby nastínili, co by se dalo v rámci oborů, ve kterých působí, zlepšit. Společně vytvořili program „21 bodů pro 21. století“, pod který se podepsaly mládežnické organizace napříč politickým spektrem.

Tiskova zpráva YSU!

„Náš spolek už několik let spolupracuje se středoškoláky a vysokoškoláky v rámci řady vzdělávacích aktivit. Procestovali jsme celou republiku a zjišťovali, proč mladé lidi politika téměř vůbec nezajímá. Došli jsme k závěru, že kromě mezer ve vzdělávacím systému se mladí prostě nedokáží s politiky personálně ani tematicky ztotožnit, že si tyto dvě skupiny nerozumí. A tak jsme se zeptali našich vrstevníků, kteří za sebou mají úspěšné a inspirativní pracovní projekty z celé řady oborů, co by změnili, kdyby se na chvíli stali politiky. Vzniklo z toho 21 zajímavých nápadů, pod které se podepsaly mládežnické organizace a mladí politici ze sedmi parlamentních stran. Dnes představujeme první čtyři, na kterých začneme společně pracovat,“ říká Jana Soukupová, koordinátorka projektu Youth, Speak Up! a spoluzakladatelka spolku Klubu mladých politologů, který projekt zaštiťuje.

 

Pohodlně. Digitálně!
„O digitalizaci v České republice se dokážeme hlasitě bavit, ale máme tendenci končit na povrchu populárních témat. Státní správa využívá stovky systémů, které spolu nespolupracují a vyřizování na úřadech proto trvá. Žádáme zásadní zjednodušení systémů státní správy a jejich přístupnost bez nutnosti návštěvy úřadu. S naší firmou se můžeme snažit o lepší dopravní situaci, ale o co náš život zlepší, když lidé nebudou muset cestovat kvůli žádosti o novou občanku, založení živnosti nebo přihlášení nového vozu. Už je na čase vyměnit tyto „pochůzky“ za on-line řešení,“ uvedl Ondřej Krátký, spoluzakladatel společnosti Liftago.

Jdeme si za svým vědeckým snem!
„Pokrok a průlomové objevy se nacházejí za hranou komfortní zóny. Aby se česká věda mohla rozvíjet a držet krok se světem, je třeba nebát se riskovat. K tomu je však zapotřebí vytvořit takové podmínky, aby mladí lidé měli motivaci zůstávat ve vědě a zároveň existoval finanční polštář, který by financoval inovativní a riskantní výzkumné projekty,“ říká Jan Hrabovský, vědec a spoluzakladatel spolku Alumni scientiae bohemicae.

Planetu máme jen jednu!
„Jsme generací, která musí aktivně řešit environmentální problémy, ke kterým patří i zacházení s plasty, neboť ovlivňují naše zdraví a jejich nadprodukce významně zatěžuje životní prostředí, ve kterém žijeme. Musíme přijmout zodpovědnost za sebe i za život budoucích generací a postupně přijmout potřebná opatření. Proto žádáme právní úpravu, která by obchodům s potravinami zadala povinnost informovat své zákazníky o škodlivosti plastů. Cílem takové úpravy je zvýšení
informovanosti a podpora změny spotřebního chování,“ zmiňuje Hana Fořtová, zakladatelka
společnosti Frusack.

Nevypustíme duši!
„Každý čtvrtý člověk si během života projde nějakým duševním onemocněním. Zhruba 20 % dětí ve věku 13-18 let má nějaké psychické obtíže. 50 % chronických duševních onemocnění se poprvé projeví do 14. roku života, 75 % všech chronických duševních onemocnění do 24. roku života. Mladá generace je významnou rizikovou skupinou, přesto se ve školách neklade důraz na péči o duševní zdraví a služeb pro děti a mladé lidi, kteří mají duševní obtíže, je žalostně málo. Žádáme proto, aby se prevence duševních onemocnění a podpora duševního zdraví staly nedílnou součástí vzdělávacího procesu. V péči o nemocné by pak měl být kladen důraz na lidská práva a těžiště péče by se mělo z velkých psychiatrických nemocnic přesunout do komunity,“ dodává Marie Salomonová, zakladatelka sdružení Nevypusť duši.

 

Tyto návrhy a v budoucnu i další z 21 bodů má projekt ve spolupráci se zástupci mládežnických organizací politických stran v úmyslu převést do společenské reality. Youth, Speak Up! podporují: Mladé ANO, Mladí lidovci, Mladí občanští demokraté, Mladí sociální demokraté, mSTAN, Piráti
vzhledem k mladému charakteru strany jako celek a TOP tým. Celý projekt zaštítili i poslanci z jednotlivých stran, kteří se chtějí s mladými komunikovat a pracovat spolu s nimi na konkrétních opatřeních vycházejících z programu „21 bodů pro 21. století“.

„Dalším krokem je vznik čtyř pracovních skupin na výše zmíněná témata zde v Poslanecké sněmovně. Do skupin se zapojí poslanci, mládežnické organizace i odborná veřejnost. Cílem projektu Youth, Speak Up! je tyto body naplnit a dokázat, že politika se dá dělat i jinak – ve spolupráci s mladými lidmi, kteří by měli ovlivňovat podobu světa, ve kterém budou právě oni žít,“ dodává Soukupová.

V Poslanecké sněmovně dne 28. 3. 2019