Pracovní skupina projektu Youth, Speak Up! zaměřená na problematiku ekologie v úterý 3. března 2020 úspěšně odhlasovala podporu iniciativy Organizace spojených národů (OSN) – „Kwon-Gesh Youth Climate Pledge“. Jedná se o tzv. klimatický příslib mládeži, který nově podporují zástupci mládežnických organizací demokratických parlamentních stran (Mladí lidovci, Mladí sociální demokraté, Mladé ANO, Mladí Piráti, mSTAN a TOP tým).

Chceme napomoci mladým lidem, aby se mohli účastnit dialogu o ekologických řešeních na české parlamentní a vládní půdě. A právě tento ,slib‘, pokud bude ministerstvem životního prostředí přijat, bude sloužit mladým jako pozvánka k jednacímu stolu,“ komentuje leadryně ekologické skupiny YSU! Hana Fořtová. „Příslib v originálním znění vznikl na podnět Irska a Marshallových ostrovů. Jeho úkolem je upřesnit a posílit způsoby spolupráce s mladými lidmi při naplňování Pařížské dohody (COP15) z roku 2015,“ dodává Markéta Plesníková, předsedkyně Mladého ANO.

S žádostí vyjádřit podporu klimatickému příslibu oslovila Youth, Speak Up! mladá delegátka ČR do OSN, Barbora Kvasničková, která Českou republiku reprezentovala na klimatickém summitu OSN v New Yorku, kde byl „Kwon-Gesh Pledge“ představen.

„Při vyjednávání rezoluce o mládeži OSN jsme s mladými delegáty usilovali o to, aby do ní byl klimatický příslib zahrnut. Jako obhájci zájmů světové mládeže máme skrze OSN možnost vyslat jednotnou zprávu světu, a to že smysluplné zapojení mladých do řešení změn klimatu je nezbytné. Propojovat globální otázky s těmi lokálními je nedílnou součástí Programu mladých delegátů ČR do OSN, který organizují ČRDM, MZV a MŠMT. Když se do rezoluce příslib skutečně promítl, snažit se nadále o to, aby se naplnil i v České republice, vyplynulo zcela přirozeně,” komentuje Kvasničková.

„Na přistoupení ke klimatickému příslibu či jeho zahrnutí do poslední rezoluce OSN o mládeži se po boku ČR podíleli mladí delegáti například ze Slovenska, Estonska, Německa, Nizozemska či Rakouska. Je dobré vidět, že mladí lidé skoro po celé evropě chtějí a umí spolupracovat při řešení společného problému, kterým je klimatické krize,“ upozorňuje vedoucí Mladých Pirátů Tomáš Guth Jarkovský. V České republice jeho složení doposud podpořila velvyslankyně ČR v OSN, JE Marie Chatardová a velvyslankyně dobré vůle OSN a zakladatelka Asociace odpovědné společnosti Lucie Mádlová, o jeho podpoře se rovněž jedná i na Ministerstvu životního prostředí (MŽP). „Příslib stojí na myšlence mezigenerační spolupráce: Mladí lidé si při diskuzi prohloubí své znalosti v dílčích klimatických  tématech a ministerstvo získá cennou zpětnou vazbu,“ komentuje Vít Céza z Mladých sociálních demokratů.

Ekologická pracovní skupina Youth, Speak Up! je složená ze zástupců mládežnických organizací, za přítomnosti poslanců, expertních poradců v Poslanecké sněmovně a mladé odborné veřejnosti. „V rámci této agendy je to poprvé, co se mladí politici napříč politickým spektrem a odborná veřejnost spojili a společně začínají řešit otázku klimatických změn,“ říká Helena Martínková, místopředsedkyně Mladých lidovců.

Nyní naše ekologická skupina plánuje oslovit ministra životního prostředí, Richarda Brabce, s žádostí o složení klimatického příslibu mládeži,“ popisuje další kroky předseda mSTAN Tomáš Pavelka. „V rámci příslibu se chceme dále podílet na uspořádání diskuze na Ministerstvu životního prostředí se zástupci mládežnických organizací, které se zabývají změnou klimatu. O tom už mimo jiné MŽP projevilo zájem,“ dodává Petr Kučera z TOP týmu.

Ekologická skupina projektu YSU se mimo jiné také zabývá možnými podobami redukce jednorázových plastů. Nyní se zaměřila na novelu zákona o obalech – navrhují zavést jednoduché opatření o povinnosti supermarketů informovat o škodlivosti jednorázového plastu,“ uzavírá Jana Soukupová, iniciátorka projektu Youth, Speak Up!.

Projekt Youth, Speak Up!, který stojí na myšlence budování politické spolupráce a porozumění mezi mladými lidmi, založila Jana Soukupová ve spolupráci s dalšími členy Klubu mladých politologů z VŠE. Pod heslem „Měníme Česko“ projekt momentálně pracuje ve čtyřech pracovních skupinách dle témat, které mladou generací rezonují (zatím ekologie, digitalizace, podpora mladých vědců a duševní zdraví mladých lidí). Více o projektu na těchto stránkách.

V Praze dne 5. března 2020.