Slavíme 4 měsíce od první „tiskovky“ v Poslanecké sněmovně a nemalé úspěchy ve všech 4 pracovních skupinách (pro digitalizaci, nakládání s plasty, duševní zdraví a podporu mladých vědců)!

Dnes jsme si pro vás připravili trochu delší zprávu o tom, co všechno se povedlo a na co se můžete těšit.

V naší skupině pro digitalizaci jsme si stanovili celkem jasný krátkodobý cíl – zdigitalizovat potvrzení o studiu. Co se jevilo jako relativně jednoduchý úkol je nakonec poněkud složitější. Zjistili jsme, že cesty, jak toho docílit jsou prakticky dvě – skrze datovou schránku, kterou si můžete na každé poště zdarma zřídit za několik málo minut. (Připravujeme pro Vás v „datovce“ interaktivní formulář, který pár kliknutími pošlete na svou univerzitu, která je povinna vám potvrzení v digitální podobě poslat zpět).

Dále chceme udělat z potvrzení o studiu informaci centrálního registru, takže už potvrzení vlastně nikdy nebudete potřebovat – protože úřady budou vysílat dotazy – zdali jste nebo nejste studenti přímo na registr. K tomu však budeme muset změnit zákon a přemluvit univerzity ke spolupráci. Ale vůli pustit se do novely napříč politickým spektrem máme a věříme, že i univerzity tohle opravdu chtějí svým studentům zprovoznit a zpřístupnit. Takže hurá do práce.

A teď plasty. Začali jsme v ten nejlepší moment. Když se pracovní skupina poprvé sešla, zjistili jsme, že je zrovna otevřeno mezirezortní připomínkové řízení zákona o obalech. Napsali jsme tedy společně se skupinou návrh, který by ukládal samoobsluhám informační povinnost u volně dostupných mikrotenových sáčků informovat zákazníka o jejich dopadu na životní prostředí.

Snad již brzy ve vašich samoobsluhách: „Prosíme zákazníky, aby v zájmu ochrany životního prostředí používali pro svoje nákupy poskytované plastové sáčky k nákupu ovoce, zeleniny a dalšího volně loženého zboží pouze v nezbytných případech a pouze v uváženém množství.“

Inspiraci jsme čerpali ve Švédsku, kde tato malá změna spustila samoobsluh marketingový boj – „kdo je ekologičtější“ a výrazně napomohla ke snížení spotřeby nerecyklovatelných sáčků. Čekáme tedy pouze na to, jak ministerstvo náš návrh vyhodnotí. Pokud kladně – přijde do Poslanecké sněmovny náš návrh jako ministerský. Pokud záporně – můžeme započít debatu nad podáním návrhu poslaneckého. A po prázdninách otevíráme další „ekotémata“!

Co se týče duševního zdraví – máme pro Vás novinku starou jen pár dní. Měli jsme schůzku s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem nad Národním akčním plánem pro duševní zdraví 2030, což by měl být revoluční materiál, který ministerstvo právě zpracovává a který by měl posunout Českou republiku do 21. století ve věci péče o duševní zdraví. K plánu naše skupina připravila několik požadavků, které by měl zahrnovat. Vzhledem k tragédii, která se udála na Právnické fakultě UK, jsme největší důraz kladli na fungující psychologické poradny na VŠ. Zjistili jsme, že plán toto téma vůbec nepokrýval, tak jsme se o to postarali – ale o detailech až někdy později.

Čtveřici zakončíme podporou mladých vědců. Zde jsme jednání rozdělili do dvou rovin – podpora nadaných studentů na středních a na vysokých školách.

Podpora vědců na středních školách. Tady budou naším partnerem pro jednání hlavně národní institut dalšího vzdělávání (NIDV) a kraje, v jejichž kompetenci jsou právě střední školy. Zjistili jsme totiž, že i když existují určité záměry ministerstva na podporu středoškolské vědy, na kraj většinou doputují v podobě nějakého strategického materiálu, se kterým si kraje neumí poradit. Samozřejmě existují i světlé výjimky, jako například Jihomoravský kraj, který se stává vědeckým centrem na evropské úrovni. Chtěli bychom tedy krajům v tomto ohledu pomoci a vytvořit pro ně metodologickou koncepci zahrnující finanční, lidské a jiné další náklady spojené se založením centra na podporu talentovaných studentů (inspirace Jihomoravským centrem pro mezinárodní mobilitu (JCMM)).

Co se týče vysokoškolských vědců, zde bychom se chtěli přiblížit západnímu vědeckému prostředí tím, že napomůžeme spolupráci mezi firmami a univerzitami. Pozvali jsme si na schůzku zástupce ze Zentivy a Škoda auto a bavili se o jejich zkušenostech se spolupracemi s univerzitami. Takto velké firmy si mohou dovolit investovat čas do navazování vztahů s VŠ a překonávání administrativních nesnází, které tato spolupráce bohužel má.

Proto bychom chtěli právě na základě zkušeností úspěšných českých firem vytvořit platformu, která by nabízela příklady modelové spolupráce pro všechny. Nabídli bychom tak jak studentům, firmám i školám správná vodítka k tomu, aby se lépe zorientovali v současném systému.

Takže ve zkratce, podáváme „pozměňováky“ k zákonům, jednáme s ministry, poslanci, odbornou veřejností a je to senzační jízda! Prostě když se 7(!!!) politických subjektů spojí pro dobré věci, tak je radost tu politiku dělat!

Děkujeme Mladým lidovcům, Mladým občanským demokratům, Mladým sociálním demokratům, TOP týmu, mSTANu, Mladému ANO, Pirátům a Studentské komoře Rady vysokých škol za spolupráci.

Také velké díky patří Haně Fořtové, Marie Salomonové, Ondřeji Krátkému, Tereze Výborné a Janu Hrabovskému, kteří se za námi spustili do jámy lvové a pomáhají nám jednací skupiny v Poslanecké sněmovně vést.

Dort YSU!

V Praze dne 15. 7. 2019