Dostáváme mladé lidi a jejich témata do politiky!

Chceš vědět jak na to? Stáhni si náš e-book!

Jak politické strany řeší témata mladých? 

Jsou zastoupená v programech politických stran?

Tohle a ještě mnohem více se dozvíte na našem novém webu volbypromlade.cz. Stránku sdíleli téměř všichni vlivní influenceři letošních voleb (Kovy, Mikýř, Jakub Štáfek…). Stali jsme se důležitým volebním průvodcem pro mladé.

Jak dostat více mladých lidí do politiky?

10 způsobů jak na to!

 

Youth, Speak Up! spolu s inkubátorem Světového ekonomického fóra – Global Shapers, vytvořili unikátní dokument – 10 způsobů, jak dostat více mladých lidí do politiky. Tento dokument cílí primárně na politické strany a také státní instituce, které by měly za politicky frustrovanou mladou generaci převzít odpovědnost a začít problém aktivně řešit. 

Součástí je také doprovodná kampaň #ruzovyholub. A proč právě ten? Holub je běžný pták, málokdo si jej však všímá a většina se tváří, jako by neexistoval. A podobně se cítí i mladí Češi, když jde o českou politiku.

Více o kampani ve zmíněném dokumentu a na našem IG: @youthspeakup.

E-BOOK ZDARMA KE STAŽENÍ ZDE –> Mladí lidé a politika v Česku – Analýza a doporučení

Fakta:

  • Téměř 30 let se v Česku postupně snižuje počet mladých lidí (18-29), kteří chodí volit. V tomto věkovém segmentu současně volí jen asi 50 % (Behavio) mladých lidí. To jinými slovy znamená, že cca 700 000 mladých lidí v daném věkovém rozmezí prostě nevolí.
  • K volbám chodí cca 5 z 10 lidí do 35 let, z lidí nad 60 let je to ale 7 z 10. (Česká volební studie v procentech, 2017)
  • 65 % mladých lidí (ČRDM) je přesvědčeno, že nemohou ovlivnit politická rozhodnutí, nerozumí politice, a i kdyby se do politiky dostali, nikdo by neposlouchal jejich názor.

Holub doporučuje:

1) Vytváření bezpečného prostoru pro vstup do politiky

2) Centrum pro společenské inovace – otevřená laboratoř

3) Akademie pro mladé politické lídry

4) Nábor politických stran potřebuje upgrade

5) Zastoupení mladých lidí na kandidátkách a rovné příležitosti

6) I národnostní menšiny patří do politiky

7) Stranická databáze mladých členů

8) Naléhavá potřeba upgradu občanské výchovy

9) I vláda a ministerstva musí systematicky zohledňovat zájmy mladých

10) Víš, že i tohle znamená dělat politiku?

 

Ať už toto čte kdokoliv, kdo by s daným problémem mohl jakkoli zatočit, vyberte si a pojďme do toho! Pokuste se zamyslet nad důsledky, které může pro domácí politickou scénu znamenat politicky frustrovaná mladá generace. Pokuste se přehodnotit svůj postoj k inovativním způsobem zapojení mladých do politiky a považujte tento dokument za takovou „inspirativní kuchařku“. 🙂

E-BOOK ZDARMA KE STAŽENÍ ZDE ⇒ Mladí lidé a politika v Česku – Analýza a doporučení

Na čem záleží mladým lidem?

Průzkum pro rok 2021.

 

Posláním Youth, Speak Up! je reprezentovat zájmy mladých lidí. Chceme, aby mladí nebyli nadále frustrováni ze společenského dění a politky. Chceme, aby chodili k volbám a plnili tak své demokratické povinnosti. Využili možnosti volby. Přejeme si, aby politické programy a politika obecně reflektovala také potřeby a problémy mladé generace.

Jak?

Společně s našimi mladými lídry jsme nadefinovali 25 okruhů, které jsme nechali otestovat agenturou Behavio. Teď už víme, jaké jsou priority mladých lidí, co jim ve společnosti chybí nebo jaká řešení postrádají. Věříme, že výstupy čtenářům pomohou nahlédnout do duší mladých a pochopit je.

Milníky průzkumu

  • Pro mladé lidi ve věku 18 až 29 let je naprosto stěžejním tématem bydlení. Vidí ho jako důležité a zároveň problematické.

  • Další důležitá témata, ve kterých navíc lidé pociťují deficit, se týkají odpovídajících trestů za znásilnění, ochrany přírody, kvality systému vzdělávání a flexibilních úvazků pro rodiče s dětmi.

  • Témata týkající se nízkoemisní dopravy či vyřizování záležitostí s úřady online, nejsou pro mladé lidi prioritou, ale vnímají, že nejsou dostatečně řešená.

Výsledky průzkumu JSOU VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ A ZDARMA KE STAŽENIÍ NA TOMTO ODKAZU. Náš průzkum je určen jak pro politické strany, tak pro všechny organizace a firmy spolupracující s mladými lidmi. Průzkum vznikl díky pomoci Nadace BLÍŽKSOBĚ. Děkujeme!

Motivace k vytvoření průzkumu v číslech

  • Víme, že většina mladých lidí ve věku 18–26 let nešla k volbám, konkrétně jen 46 % v roce 2017 volilo = 700 000 mladých lidí. (ZDROJ: Behavio, 2017)

  • Pouze 25 % mladých lidí je spokojeno se současnou politickou situací v naší zemi. (ZDROJ: STEM, Youth Attitudes on Politics and Democracy in Central Europe 2020)

  • Na začátku léta 2020 by k volbám nešla VÍCE NEŽ 1/3 mladých v ČR. (ZDROJ: ČRDM, 2020)

  • 65 % mladých v Česku má pocit, že nedokáží ovlivnit politická rozhodnutí, politice nerozumí a jejich názory nikdo nevyslechne. (ZDROJ: ČRDM, 2020)

Všechna tato data a výstupy vnímáme jako alarmující a postupně chceme nejen, aby témata důležitá pro mladou generaci byla součástí programů politických stran a následné politické práce, ale aby také více mladých lidí porozumělo politice a aby se pasivně či aktivně více zapojili.

Tým YSU!

Stáhnout celý průzkum YSU! zde.

S

Naše mise

Dostáváme politiku mezi mladé.

Dostáváme témata mladých do politiky.

„Bylo frustrující přihlížet skutečnosti, že o mladé není mezi politiky zájem – o jejich témata, potřeby i touhy. Není se čemu divit, že se pak mladí cítí politiky nezastoupeni… Tak jsme se to rozhodli změnit.“

Jana Soukupová, zakladatelka Youth, Speak Up!

Naše vize

YSU jako centrální digitální místo informací o politice pro mladé a zdroj inspirace pro zvýšení zájmu mladých o politiku.

Náš cíl

ZVÝŠENÍ PASIVNÍHO ZÁJMU mladých o politiku = zvýšení volební účasti a změna postoje ke společenskému dění.

ZVÝŠENÍ AKTIVNÍHO ZÁJMU mladých o politiku a politiky = zapojení se do systému, diskuzí a řešení YSU! témat.

Novinky

Slíbili jste nám, volili jsme vás, tak teď konejte

Slíbili jste nám, volili jsme vás, tak teď konejte

Otevřený dopis nově zvoleným poslancům  Dali jsme dohromady volební rozcestník pro mladé lidi www.volbypromlade.cz. Doprovázející kampaň měla cca půlmilionový dosah, volební rozcestník samotný použilo sto tisíc uživatelů. Naše stránka posloužila jako followup všem...

Pracovní povinnost studentů psychologie po dobu nouzového stavu

Pracovní povinnost studentů psychologie po dobu nouzového stavu

Vážení hejtmani, vážené hejtmanky, vážený pane primátore, v pátek 5. 3. 2021 vydala Vláda ČR usnesení č.249 s platností od 8. 3. 2021. Toto usnesení umožňuje hejtmanům a primátorovi vyhlásit pracovní povinnost studentům středních a vysokých škol, kteří studují...

Na čem záleží mladým lidem? Průzkum pro rok 2021.

Na čem záleží mladým lidem? Průzkum pro rok 2021.

Organizace YSU si nechala zpracovat profesionální průzkum, který poukazuje na klíčová témata běžného života mladých lidí. Jaké má preference dvacetiletý český volič? Průzkum je určen jak pro politické strany, tak pro všechny organizace a firmy spolupracující s mladými...

All we want for Christmas is ukončit uhlí, vzkazují mladí Uhelné komisi

All we want for Christmas is ukončit uhlí, vzkazují mladí Uhelné komisi

V Praze dne 3. 12. 2020 Vážený pane ministře, obracíme se na Vás ve věci nadcházejícího setkání Uhelné komise v pátek 4. prosince 2020. Jako zástupci mládežnických organizací a hnutí jsme se s Vámi poprvé sešli kvůli podepsání Klimatického...

U

YSU ve Sněmovně

(Projekt: 2019-2021)

V březnu 2019 jsme v Poslanecké sněmovně otevřeli pracovní skupiny na témata: Digitalizace, životní prostředí, duševní zdraví a podpora mladých vědců. Spolupracovali jsme se sedmi mládežnickými organizacemi parlamentních stran, poslanci, odborníky, ministry a hlavně mladými lidmi se zájmem něco změnit.

Pohodlně. Digitálně!

Co se podařilo (2019-2021)

Srpen-září 2019: Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj PS podpořil YSU. Požaduje po MŠMT zavedení digitálního potvrzení o studiu.

Září 2019: Sjednána dohoda s MŠMT ohledně digitalizace potvrzení o studiu pro vysokoškolské studenty. Digitální potvrzení, jako součást vznikajícího Resortního informačního systému, RIS bude napojen rovněž  na základní registry, informace tam obsažené tedy budou moci být sdíleny i pro další orgány veřejné moci (finančák, sociálka, zdrávka…).

Srpen 2020: Rozvoj spolupráce YSU! a NAKITem. YSU se stalo přiznanou organizací v rámci připomínkování projektů.

Říjen – leden 2021: Core tým YSU! pracoval na Covid Portálu.

 

Jdeme si za svým vědeckým snem!

Co se podařilo (2019-2021)

Listopad-prosinec 2019: Připomínkování klíčového strategického dokumentu pro budoucnost českého školství: Hlavní směry vzdělávací politiky ČR 2030+.

Září 2020-současnost: Tvorba portálu pro mladé vědce – webový rozcestník pro středoškoláky Go Da Vinci. Tipy a informace o studijních oborech. Na projektu spolupracuje Youth, Speak Up! s inkubátorem Světového ekonomického fóra – Global Shapers.

Planetu máme jen jednu!

Březen 2020: Ekologie – 6 mládežnických organizací parlamentních politických stran vyjádřily podporu iniciativě OSN – Knon-Gesh Youth Climate Pledge, která zapojuje mladé lidi do politiky klimatu.

Červen 2020: Ekologie – Ministerstvo životního prostředí přistoupilo díky YSU! na Know-Gesh Youth Climate Pledge a nově vznikla pracovní skupina, která pojí mládežnické organizace zabývající se klimatem, na ministerstvu.

Prosinec 2020: Ekologie –  Mládežnické politické (6 organizací), aktivistické, vzdělávací a akademické organizace veřejně podpořily brzký odchod od uhlí v zájmu mladé a budoucí generace. Ministři ČR byli požádáni o podporu  nejbržší projednávané varianty, kterou byl rok 2033, po komunikaci s YSU! MF, MŠMT, MZV a MŽP tento termín podpořila.

 

Nevypustíme duši!

Leden 2020: Díky připomínkování YSU! vládní strategický dokument Národní akční plán pro duševní zdraví obsahuje (zapomenutou) pasáž zaměřenou na vysokoškolské studenty a (finanční) podporu psychologických poraden na veřejných vysokých školách.

Červenec 2020: Vytvoření tematické koalice organizací, které se zabývají duševním zdravím dětí a mladistvých. Společný apel na MŠMT, MZ a MPSV, aby v rámci boje proti COVID-19 byla vytvořena opatření a zvýšil se počet služeb pro děti a mladistvé.

Březen 2021:  Společná výzva pro hejtmany týkající se pracovní povinnosti (pomocné práce v nemocnicích, COVID-19) pro studenty psychologických oborů. Tato povinnost mohla velmi omezit kapacitu českých neziskových organizací pracujících v oblasti sociálních služeb a duševního zdraví.

U
U

Do práce ve Sněmovně se zapojily tyto organizace⇓

Y

Všechno začalo v Lucerně 

21 bodů pro 21. století

V říjnu 2018 jsme tenkrát ještě jako členové Klubu mladých politologů dostali možnost vytvořit akci v rámci mezinárodní konference Forum 2000 Václava Havla. Akci v naplněné Lucerně jsme pojmenovali Youth, Speak Up! 

Pozvali jsme si zástupce generace Y a Z (mrkni na ně ) z různých oborů a společně jsme vymysleli 21. inovativních nápadů pro Česko 21. století. Na některé z nich jsme pak otevřeli pracovní skupiny v Poslanecké sněmovně.

Vidět dál než za jedno volební období!

Krátkodobý přístup k politice je velmi destruktivní. Žádáme proto vytyčení dlouhodobého směru České republiky, který odolá náhlým politickým výkyvům. Navrhujeme stanovit tři dlouhodobé priority naší země – rozvoj školství, technologií a infrastruktury – a tím zajistit kontinuitu a stabilitu.

Spustit video

Škola pro nás!

Řada mladých lidí si myslí, že jen velmi málo z času, který tráví ve škole, jim skutečně přináší znalosti a dovednosti přispívající k pochopení současných společenských a vědních proudů. Také cítí, že se jim nedostává dostatečné přípravy uplatnitelné na pracovním trhu.

Žádáme proto školskou reformu, která by vyhovovala nám – mladým lidem a těm, kteří přijdou po nás. Chceme reformu takovou, která by nás připravila na výzvy moderního, globálního světa. Reformu, která by také zahrnovala kvalitní prodemokratické občanské vzdělávání ve škole i mimo ni, což je nezbytné pro uchování demokratické kultury a životního standardu v České republice. Naopak nechceme reformu, která pouze doplní zkostnatělý a zastaralý systém. Dále žádáme, aby každý mladý člověk, který má inovativní myšlenky a potenciál, byl podpořen, mohl se realizovat a přispět tak společnosti.

Spustit video

Jdeme si za svým vědeckým snem!

Pokrok a průlomové objevy se nacházejí za hranou komfortní zóny. Aby se česká věda mohla rozvíjet a držet krok se světem, je třeba nebát se riskovat.

K tomu je však zapotřebí vytvořit takové podmínky, aby mladí lidé měli motivaci zůstávat ve vědě a zároveň existoval finanční polštář, který by financoval inovativní a riskantní výzkumné projekty.

Spustit video

Respekt k žurnalistice!

O potřebnosti svobodné a kvalitní žurnalistiky mluví v této zemi kdekdo, přesto důvěra v tuzemské novináře klesá. I když za nynější stav mediální scény může hned několik faktorů, a to včetně chyb českých redakcí. Profesionální žurnalistika by měla být spravedlivá, založená na faktech a nestranná. Novináři by měli fakta prezentovat, nikoliv interpretovat. Velký vliv na upadající podporu mají také slovní útoky, které v posledních letech na adresu žurnalistů slýcháme.

Zároveň chybí školám jasná a srozumitelná koncepce mediální výchovy, takže žáci i studenti dnes často nepoznají rozdíl mezi veřejnoprávním a soukromoprávním médiem nebo komentářem a zpravodajským textem.

Několik let se vede také debata o kritickém myšlení jako součásti každodenní výuky, tento úkol přesto stále leží jen na jednotlivých vyučujících či občanských iniciativách, ve většině případů bez jakékoliv podpory státu. Přitom platí, že bez kvalitní žurnalistiky občané České republiky nedostanou informace, na jejichž základě se mohou plnohodnotně rozhodovat, a bez rozvoje kritického myšlení nebudou schopni tyto informace správně vyhodnotit.

Spustit video

Ubráníme se dezinformacím!

Zhruba 25 % obyvatelstva věří dezinformačním kanálům více nežli mainstreamovým médiím včetně veřejnoprávní televize či rádia.

Žádáme proto, aby politici neposkytovali rozhovory dezinformačním webům, necitovali je a nesdíleli dezinformační obsah (seznam českých a slovenských dezinformačních webů najdeme například na: www.konspiratori.sk.

Dále žádáme, aby byl kladen důraz na zavedení výuky kritického myšlení a mediální výuky do škol. Protože jen vzdělaná společnost se dokáže ubránit dezinformačním nástrahám a jen taková společnost se dokáže orientovat v dnešním světě zaplaveném informacemi různé kvality.

Spustit video

Technologické dějiny!

Co si vybavíte při letech 1856, 1879, 1903, 1947? Řada lidí odpoví – válka, revoluce, byl zvolený ten či onen prezident –, ale to, co máme na mysli, není spojeno s politikou. V těchto letech byla vynalezena umělá hmota, tranzistory, letadla a žárovky.

Žádáme, aby se na školách akcentovaly úspěchy moderního vědeckého pokroku. Pokroku, který inspiruje další generace. Technologický vývoj naší společnosti je totiž něco, na co můžeme být všichni pyšní.

Spustit video

Pátý den, a stále svítíme!

K destabilizaci demokraticky fungující země by úplně stačily například čtyři dny bez elektrické energie. Představme si, že se kyberzločinec nabourá do naší „smart“ ledničky, televize, klimatizace… Vše nastaví na maximální výkon a zvládne to udělat s dostatečným počtem domácností. Způsobí tím přetížení tak vysoké, že dojde k tzv. „black outu“.

Řešení však nespatřujeme ve výměně energie za českou suverenitu. Česká energetická politika by měla být soběstačná a nezávislá.

Spustit video

Pohodlně. Digitálně!

O digitalizaci v České republice dokážeme dobře přemýšlet, ale už se nám tolik nedaří projekty plně realizovat. Některá data se sice digitalizují, ale pořád musíme chodit na úřady, abychom je získali.

Žádáme minimalizaci nutnosti osobního kontaktu s úřady ve věcech, kdy to není nezbytně nutné. Ať už je to on-line žádost o novou občanku, založení živnosti nebo přihlášení nového vozu.

Spustit video

Nevypustíme duši!

Každý čtvrtý člověk si během života projde nějakým duševním onemocněním. Zhruba 20 % dětí ve věku 13–18 let má nějaké psychické obtíže. Zhruba 50 % chronických duševních onemocnění se poprvé projeví do 14. roku života, 75 % do 24. roku života. Mladá generace je významnou rizikovou skupinou, přesto se ve školách neklade důraz na péči o duševní zdraví a služeb pro děti a mladé lidi, kteří mají duševní obtíže, je žalostně málo.

Žádáme proto, aby se prevence duševních onemocnění a podpora duševního zdraví staly nedílnou součástí vzdělávacího procesu. V péči o nemocné by pak měl být kladen důraz na lidská práva a těžiště péče by se mělo z velkých psychiatrických nemocnic přesunout do komunity.

Spustit video

Prevencí ke zdraví!

Pojďme předcházet nemocem, jako jsou rakovina či infarkt, důkladnou prevencí. Lékaři by své pacienty neměli pouze léčit, měli by je dlouhodobě vést právě k prevenci pomocí empatického a rovnocenného vztahu, kde se pacient ptá a lékař vysvětluje.

Žádáme proto, aby ministerstvo zdravotnictví na tuto problematiku kladlo velký důraz a aktivně se zapojilo do osvěty v této oblasti.

Spustit video

Podnikáme s vysokou přidanou hodnotou!

Přáli bychom si, aby Češi dávali přednost kvalitě před kvantitou a vrátili se k produktům „s příběhem“.

Proto žádáme větší výhody a příležitosti pro začínající a lokální podnikatele. Měli bychom si vážit firem, které se rozhodly tvořit a produkovat právě v České republice. Jediná cesta, jak se vymanit ze začarovaného kruhu nízkých platů, totiž je oproštění od nálepky „montovna“.

Musíme začít vyrábět produkty s vyšší přidanou hodnotou – hodnotou, která zůstane primárně v české ekonomice. K tomu však podnikatelé potřebují vhodné podmínky – potřebují primárně vyrábět a produkovat, ne se zabývat administrativou a překážkami.

Spustit video

Nebudeme dlužit!

V České republice je téměř jeden milion lidí v exekuci, což je velký problém jak ekonomický, tak sociologický. Lidé utíkají do šedé zóny, pracují načerno, neplatí sociální a zdravotní pojištění… Řešení se skládá z několika jednotlivých prvků. Na prvním místě je extrémně důležité zvyšování finanční gramotnosti. To však již nepomůže lidem v dluhové pasti.

Žádáme změnu právního rámce, který bude motivovat dlužníky k legální práci. Inspirujme se v zahraničí – například v Německu. Chtěli bychom žít ve společnosti, ve které se lidé zbytečně nezadlužují a zákony jim v tom pomáhají.

Spustit video

Srozumitelné právo!

Jedním z důležitých problémů českého právního systému je fakt, že mu lidé – a to hlavně ti mladí – nerozumí a nevědí, jak jej správně využívat. Obecně je třeba v České republice posílit pocit, že právo je tu pro ně.

Proto žádáme srozumitelný právní materiál dostupný pro všechny občany – ideálně formou internetové stránky nebo mobilní aplikace. Tento zdroj by měl být důvěryhodnou alternativou k různým internetovým diskusním fórům. Ta jsou zaplavena matoucími polopravdami či nepravdami, které lidé často využívají jako jediný zdroj právních informací.

Když poté občan s těmito informacemi například přijde k soudu, často se stane, že není úspěšný. Tím vzniká nebezpečná frustrace ze systému, protože dotyčný si samozřejmě myslí, že stát je ten nespravedlivý.

Spustit video

Planetu máme jen jednu!

Jsme generací, která musí aktivně řešit environmentální problémy, ke kterým patří i zacházení s plasty, neboť ovlivňují naše zdraví a jejich nadprodukce významně zatěžuje životní prostředí, ve kterém žijeme. Musíme přijmout zodpovědnost za sebe i za život budoucích generací a postupně přijmout potřebná opatření.

Proto žádáme právní úpravu, která by obchodům s potravinami zadala povinnost informovat své zákazníky o škodlivosti plastů. Cílem takové úpravy je zvýšení informovanosti a podpora změny spotřebního chování.

Spustit video

Žlutá už není v módě!

Sucho, nedostatek vody a eroze půdy jsou environmentální problémy, které mají řešení.

Žádáme, aby naše krajina byla rozmanitá. Nevidíme žádný logický důvod, proč by se mělo české zemědělství orientovat na plodiny, které dělají z naší úrodné půdy poušť. Věděli jste například, že na výrobu jednoho litru methylester řepkového oleje se spotřebuje 2 500 litrů vody?

Spustit video

Na českou gastronomii jsme pyšní!

V roce 1958 na výstavě Expo v Bruselu byla Česká republika recenzemi oceněná jako gastronomická pohádka tisíce a jedné noci.

Žádáme, aby se navázalo na tradici věhlasné české gastronomie a podporovaly se zejména projekty, které posílí její pozici jak doma, tak na světové gastronomické scéně. Národní gastronomie je nepochybně součástí kultury. A když je řeč o české kultuře, ve světě se o nás příliš neví. Ale proč by právě skrze gastronomii nemohla česká kultura ve známost vejít?

Spustit video

Budeme se chovat čestně a férově!

Půjdeme příkladem a budeme se chovat čestně a férově. Jen tak můžeme změnit všeobecnou frustraci mladých lidí z věcí veřejných. Vytvoříme takové prostředí, které bude produkovat pozitivní vzory veřejného života. Zase si budeme moct říci: jsme hrdými občany českého státu. Státu, který je sice rozlohou malý, nabízí však inspirativní a velké osobnosti.

Spustit video

Budeme pomáhat a chválit!

I přes určité nedostatky, které jsme jmenovali, většina společnosti žije v hojnosti a za 100 let existence našeho státu máme být na co hrdí. Ovšem jednou z našich národních charakteristik je skromnost. Jsme společnost lidí zdvořilých a skromných. Za skromnost však často schováváme neochotu něco dělat a vystoupit z davu.

Proto žádáme, aby se všichni naučili nepodceňovat se, ale především se naučili pomáhat a chválit.

Spustit video

Opravdu nám jde o pravdu!

Nelíbí se nám, jakým způsobem se v naší zemi zachází s pravdou.

Žádáme pravdomluvnost těch, kterým jsme dali mandát na správu veřejného prostoru, ve kterém všichni společně žijeme. Proto říkáme jasné NE šiřitelům fake news, obchodníkům se strachem a cenzorům dějin. NE plivání po novinářích, aktivistech, umělcích, zkrátka po každém, kdo myslí „jinak”. Neprojevíme-li razantní nesouhlas s morálním úpadkem veřejného prostoru, bude nám budoucnost vyrvána z rukou.

Spustit video

Společnost 4.0!

Chceme společnost odvážnou a laskavou. Chceme společnost rozhodující se na základě kritického myšlení a kvalitních informací, aktivně se angažující ve prospěch věcí veřejných. Chceme společnost odolnou proti manipulacím a strašení, společnost solidární a spravedlivou. V takové společnosti se lidská svoboda a lidská důstojnost stanou posvátnou hodnotou a všichni v ní budou mít své místo.

Spustit video

Výzva!

Právě jste dočetli vizi České republiky očima mladých.

Žádáme Vás tedy, abyste nám ji pomohli převést do společenské reality. Aby se tak stalo – budeme potřebovat Vaši pomoc. Prosím, sdílejte naši výzvu, pošlete ji svým spolužákům, přátelům, rodině i třeba kolegům v práci. Čím více odpovědí a podpory jednotlivých bodů nasbíráme, tím více budeme slyšet.

Děkujeme Vám.

Jsme v tom společně

Fotka

Hana Fořtová

zakladatelka, Frusack

Fotka

Tereza Harazímová

zakladatelka, One Wear Stand

Fotka

Libor Hoření

inovátor, podnikatel, Toprecepty.cz

Fotka

Jan Husák

analytik, Česká rada dětí a mládeže

Fotka

Petr Chytil

právník, Havel & Partners

Fotka

Tomáš Klus

umělec

Fotka

Ondřej Krátký

spoluzakladatel, Liftago

Fotka

Berta Jarošová

analytička kybernetické bezpečnosti

Fotka

Tomáš Pánek

digitální stratég

Fotka

Petr Šrámek

farmář, podnikatel

Fotka

Andrea Procházková

redaktorka, Týdeník Respekt

Fotka

Martin Škoda

profi fanda gastronomie, Konec plýtvání

Fotka

Dominik Stroukal

hlavní ekonom banky Creditas

Fotka

Vojtěch Sucharda

advokát, partner ARROWS advok. kancelář

Fotka

Trang DoThu

bloggerka, asijatka.cz

Fotka

Kateřina Vacková

lékařka, Loono

Fotka

Veronika Víchová

analytička, Kremlin Watch

Fotka

Karina Zadorozhny

vědkyně, biochemie

Fotka

Ladislav Zibura

cestovatel, spisovatel

Fotka

Jan Hrabovský

fyzik, chemik

Fotka

Blanka Pilátová

vědkyně, ekologie a toxikologie

Fotka

Marie Salomonová

zakladatelka, Nevypusť duši

Fotka

Johanna Nejedlová

zakladatelka, Konsent

Fotka

Milan Fořt

marketingový manažer a stratég, LMC

Fotka

Daniel Pražák

místopředseda Iniciativy Otevřeno a učitel na Gymnáziu Přírodní škola

Fotka

Simon Slanina

člen Rady vlády pro záležitosti romské menšiny

Fotka

Jan Lukačevič

vědec, kosmický fyzik

Fotka

Barbora Kvasničková

mladá delegátka ČR do OSN

Fotka

Pavel Hryzlík

softwarový developer

S

Kontakt

Přijďte se o nás dozvědět více!

VŠE v Praze, nám. W. Churchilla 1938/4
zobrazit na mapě

+420 608 042 424

info@youthspeakup.cz

Y